top of page

PROJEKTIST

Tallinna Ülikooli ELU ehk Erialasid Lõimiva Uuenduse raames viivad erinevate erialade üliõpilased koostöös ellu projekte endale huvipakkuval teemal.

 

Nii on ka antud projekt „Võrsuv võrse“ saanud alguse ühisest huvist ja suuremast eesmärgist midagi positiivset korda saata. Projekti raames on välja töötatud juhend ja koondatud kokku materjalid, mis oleks abistavaks tööriistaks lasteaiaõpetajatele lastega aastaringselt võrsete kasvatamisel.


Mitmed lasteaiarühmad on juba nö pilootprojektist osa võtnud ja meiega tagasisidet jaganud, et saaksime juhendid veel paremaks lihvida. Meie jaoks on oluline, et juhendid oleks võimalikult selged ja need tõesti toimiksid. Oleme proovinud kõik läbi mõelda nii, et antud projekti oleks lasteaiaõpetajatel lihtne ainekavasse integreerida ja see pakuks lisandväärtust.


Projekti mõte on anda lasteaiaõpetajatele võimalikult lihtsad juhised, kuidas koos lastega ilma suuremate eelteadmisteta aastaringselt võrseid kasvatada. Materjalides on lisatud ka info võrsete kasulikkusest ja nende kasutamisviisidest. Samuti peame oluliseks keskkonna hoidmist läbi taaskasutuse ja tutvustame võimalusi, kuidas lastega valmistada kasvatusaluseid/topse erinevatest materjalidest. Kuna projekti meeskonda kuuluvad ka lasteaias igapäevaselt töötavad õpetajad, siis oleme välja toonud ka, millistesse ainevaldkondadesse on võimalik seda tegevust lõimida.

 
Viimased uuringud näitavad, et juba iga neljas esimesse klassi minev laps on ülemäärase kehakaaluga ja see on kahjuks kasvutrendis. Selle projektiga loodame kaasa aidata ka laste toidulaua mitmekesistamisele ja suuremas plaanis ülekaalulisuse vähendamisse. See projekt vajab minimaalseid vahendeid, ruumi ja vaeva ning annab lastele avastusrõõmu, kuidas seemnest tärkab võrse ja kuidas saab lühikese ajaga ise kasvatada kohe söömiseks maitsvaid ja toitvaid taimi.

Projekti on andnud oma panuse järgmised üliõpilased: 
Marija Andrekson – Tervisejuht
Taire Ojala – Tervisejuht 
Paula Marit Leiumaa – Käsitöötehnoloogiad ja disain 
Margit Tamsalu – Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö
Triinu Kruus – Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö
Triin Vespere – Andragoogika

 

Juhendaja:

Kristi Kuusmik-Orav – Tervisejuht

meeskond.jpg
bottom of page